משלוח דואר
לכבוד 010 יזמות בע"מ קריית יהודית 232 באר שבע

משרד תל אביב
פורום אירועי התמר בע"מ – רחוב הירקון 61
תל אביב טלפון: 03-6332672 פקס: 03-6332674

משרד באר שבע
010 יזמות בע"מ – א.ת קריית יהודית 232 באר שבע

ניתן לפנות אלינו באמצעות הטופס